Elektroencefalografia papierowa i cyfrowa
  

  

Zapisy EEG na papierze
Cyfrowe, komputerowe zapisy EEG
  
Zapisy EEG na papierze
Wykonywane jako rutynowe i będące przed kilku laty standardem rejestracje EEG na papierze obecnie powoli zastępowane są przez cyfrowe zapisy EEG. W chwili obecnej nie są już produkowane aparaty EEG do zapisu na papierze, jednak w bardzo wielu pracowniach są one nadal używane i bardzo dobrze funkcjonują.
Papierowe zapisy EEG mają kilka cech, które stanowią ograniczenie ich użyteczności, co jednak nie zmienia faktu wysokiej przydatności zapisu EEG w diagnostyce medycznej. Analiza zapisu EEG wykonywana jest głównie metodą wzrokową, jedyną możliwość dokładniejszej oceny badania stanowią pomiary wykonywane przy pomocy linijki. Zapis może być oglądany tylko w takim montażu (montaż jest to sposób połączenia elektrod na głowie pacjenta, występuje kilka typów montaży), jaki był fizycznie ustawiony w czasie wykonywania badania. Podobnie rzecz ma się z zastosowanymi filtracjami, wzmocnieniami, szybkością przesuwu papieru. Analiza zapisu jest czasochłonna i mocno uzależniona od doświadczenia osoby opisującej badanie. Nie do pominięcia jest również zużywanie dużych ilości papieru. Ponadto problemem każdej pracowni jest magazynowanie i archiwizacja badań, które zajmują bardzo dużo miejsca.
Początek strony      Strona główna
  
Cyfrowe, komputerowe zapisy EEG
Rejestracja zapisu EEG przez komputer jest wolna praktycznie od wszystkich wymienionych wcześniej ograniczeń. Zapisy mogą być przeglądane z dowolnie zmienianymi (po wykonaniu badania!) montażami, wzmocnieniami, podstawą czasu (czyli szybkością przesuwu papieru), filtracjami. Pomiary wykonywane są przez komputer z dużą dokładnością, a sam wynik badania nabiera cech obiektywizmu i łatwej sprawdzalności. W postaci papierowej drukowane są jedynie wybrane, charakterystyczne fragmenty badania, samo badanie archiwizowane jest w postaci cyfrowej, co oszczędza zarówno czas i miejsce, jak i zmniejsza koszty.
W efekcie posiadania zapisu EEG w postaci cyfrowej w komputerze możliwe jest wykonywanie, niedostępnych wcześniej, nowych analiz, obliczanie nowych parametrów oraz wizualizacja danych nowymi metodami. Jednakże, użycie tego typu nowych narzędzi wiąże się z koniecznością rozwiązania nowych problemów, często nie do końca uświadamianych sobie przez użytkownika. Należą do nich, między innymi, lokalizacja elektrody odniesienia, wybór ilości elektrod, wybór metod mapowania, wybór analizowanych parametrów, czy choćby wybór właściwego odcinka EEG, który zostanie poddany analizie.
Początek strony      Strona główna


  
© Piotr Walerjan MEDISOFT