1-sza Sesja Komisji ds. Automatycznej i Konwencjonalnej Analizy EEG PTE
  


20.05.2005, piątek, godzina 9.00 - 10.30

Program 1-szej Sesji Komisji ds. Automatycznej i Konwencjonalnej Analizy EEG PTE organizowanej w trakcie XIX Konferencji na temat Padaczki PTE

 
Przewodniczący: Jerzy Majkowski, Piotr Walerjan (Warszawa)
 
  09.00 - 09.20 Charakterystyczne wzorce zmian o charakterze padaczkowym w zapisie EEG - Aleksander Sobieszek (Warszawa)
  09.20 - 09.35 Łagodne wyładowania padaczkokształtne w dzieciństwie: czy są łagodne? - L. R. Zenkov, P. A. Konstantinov, I. U. Shiriayeva, V. N. Miasnikov, E. B. Sirazitdinova (Moskwa)
  09.35 - 09.55 Ewolucja zapisu EEG w procesie epileptogenezy - Jerzy Majkowski (Warszawa)
  09.55 - 10.10 Analiza zapisu EEG i lokalizacja ogniska wyładowań padaczkowych - Piotr Walerjan (Warszawa)
  10.10 - 10.30 Lokalizacja i lateralizacja ognisk padaczkowych u dzieci w mapowaniu EEG - Andrzej Kozik (Wrocław)
  
Sesja odbywa się w trakcie XIX Konferencji Naukowej PTEKonferencje        Strona główna
  

© Piotr Walerjan MEDISOFT