Konferencje - EEG i padaczka
  


  
  

VI Konferencja naukowo-dydaktyczna na temat elektroencefalografii PTNK, Warszawa, 14.10.2011


VI Kongres Polskiego Towarzystwa Epileptologii, Warszawa, 20-22.05.2010


XXII Konferencja Naukowa na temat Padaczki Polskiego Towarzystwa Epileptologii, Warszawa, 21-23.05.2009


102 Seminarium MCB IBIB PAN - Stymulacja mózgu, Warszawa, 11-13.05.2009 r.


IV Konferencja Naukowo-Dydaktyczna na Temat Elektroencefalografii i Metody Biofeedback PTNK, Warszawa 10.X.2008 r.


XXI Konferencja Naukowa na temat Padaczki Polskiego Towarzystwa Epileptologii, Warszawa, 29-31.05.2008


VII Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem, Warszawa, 28-29.09.2007


XX Konferencja Naukowa na temat Padaczki Polskiego Towarzystwa Epileptologii, Warszawa, 24-26.05.2007


V Kongres Epileptologii Polskiego Towarzystwa Epileptologii, Warszawa, 21-23.09.2006


Warsztaty EEG, VIII Zjazd PTNK, Kielce, 22.06.2006 r.


26th IBE/ILAE International Epilepsy Congress, Paris, 28th August - 1st September 2005


XIX Konferencja Naukowa na temat Padaczki Polskiego Towarzystwa Epileptologii, Warszawa, 19-21.05.2005


1-sza Sesja Szkoleniowa Komisji Ilościowej i Konwencjonalnej Analizy EEG PTE


XXIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Współczesne Metody Analizy Czynności Bioelektrycznej: EEG, Potencjały Wywołane i EMG, Warszawa, 19.11.2004 r.


Strona główna
  

© Piotr Walerjan MEDISOFT