Postery i wykłady - EEG i padaczka
  


  
Umieszczone na tej stronie prace zapisane są w formacie Adobe Acrobat Reader (.PDF). Bezpłatną wersję Adobe Acrobat Reader można ściągnąć klikając tutaj lub przycisk
  

Standardy aparatury - czego można oczekiwać po zakupie nowego aparatu EEG, 2011 (1,7 MB)


Metody obrazowania czynności bioelektrycznej mózgu, 2007 (2,5 MB)


Elektrofizjologiczne podstawy lokalizacji ogniska padaczkowego, 2007 (2,5 MB)


Sen i jego deprywacja jako metody aktywacji zapisu EEG - V Kongres PTE, Warszawa, 2006 (155 kB)


Analizy ilościowe EEG - QEEG (4,2 MB)


Metody analizy zapisu EEG (4,2 MB)


Aparaty EEG - parametry i własności (0,9 MB)


Organizacja pracowni EEG (0,4 MB)


Technika i Metody Rejestracji EEG (0,5 MB)


The Comparison of Epileptic Focus Localization on the Basis of EEG Mapping of Interictal and Ictal Discharges in Frontal Lobe Epilepsy (0,2 MB)
P.Walerjan, J. Jędrzejczak
26th International Epilepsy Congress, Paris, 2005Techniczne podstawy rejestracji i metody analizy zapisu EEG (1,1 MB)


Zastosowanie Technik Ilościowych EEG W Diagnostyce Ogniska Padaczkowego (1,3 MB)

Lokalizacja i lateralizacja ognisk padaczkowych u dzieci
Andrzej Kozik (1,4 MB)
XIX Konferencja Naukowa na temat Padaczki, Polskie Towarzystwo Epileptologii, 19-21 V 2005, Warszawa

Analiza chaotyczności sygnałów EEG dla potrzeb wspomagania diagnostyki epilepsji
Bartosz Świderski, Andrzej Rysz, Stanisław Osowski (0,2 MB)
XIX Konferencja Naukowa na temat Padaczki, Polskie Towarzystwo Epileptologii, 19-21 V 2005, WarszawaLeczenie padaczki lekoopornej - podstawy racjonalnej politerapii
Ewa Nagańska (0,2 MB)Zasady leczenia nowo rozpoznanej padaczki
Ewa Nagańska (0,2 MB)Padaczka lekooporna - postępowanie
Joanna Jędrzejczak (4,1 MB)Leczenie padaczki - specyficzne grupy pacjentów
Joanna Jędrzejczak (0,5 MB)Genetyka padaczek
Joanna Jędrzejczak (0,2 MB)EEG - metody lokalizacji ognisk padaczkowych (1,6 MB)


EEG - podstawy analiz automatycznych i mapowania (1,9 MB)


Postępy w zakresie rejestracji i analizy zapisu EEG - II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Elektroencefalografii PTNK 15.12.2005 r. (1,1 MB)


Analizy EEG - XXIII Konferencja PTNK 19.11.2004 (1,1 MB)


EEG - Analizy widmowe 2004 (3,5 MB)


EEG - lokalizacja 2D i 3D 2004 (1,8 MB)


EEG - Konstrukcja i wlaściwości aparatów 2004 (0,9 MB)


Cyfrowe metody analizy EEG - mapowanie topograficzne 2004


The application of 3D EEG/MRI epileptic focus localization in 20 year old girl with bilateral ictal and interictal discharges
P.Walerjan, J. Jędrzejczak, A. Rysz, A. Marchel, B. Zwolińska-Majkowska
6th European Congress on Epileptology, Vienna, 30 May - 3 June 2004Porównanie lokalizacji ogniska wyładowań padaczkowych na podstawie analizy wyładowań śród- i międzynapadowych metodą mapowania EEG w przypadkach padaczki pochodzenia skroniowego.


Porównanie lokalizacji ogniska wyładowań padaczkowych na podstawie analizy wyładowań śród- i międzynapadowych metodą mapowania EEG w przypadkach padaczki pochodzenia skroniowego. Doniesienie wstępne.
P.Walerjan, J. Jędrzejczak
XVIII Konferencja Naukowa na temat Padaczki, Polskie Towarzystwo Epileptologii, 20-22 V 2004, Warszawa

Strona główna
  

© Piotr Walerjan MEDISOFT