Aplikacja elektrod – informacje dla techników

Rozmieszczenie elektrod EEG i przygotowanie skóry głowy

Przed przystąpieniem do rozmieszczania elektrod EEG na głowie pacjenta należy dokładnie oznaczyć ich położenie zgodnie z zasadami przyjętymi w systemie 10-20. Następnie należy oczyścić i odtłuścić ustalone miejsca skóry głowy. Najlepiej jest zrobić to specjalnie do tego przeznaczoną pastę lub żelem np. Nuprep ewentualnie czystym alkoholem (etylowym lub izopropylowym) lub acetonem. (Uwaga: Spirytus i aceton wysuszają skórę, co powoduje pogorszenie kontaktu elektroda-skóra.)

Mocowanie elektrod i utrzymanie jakości zapisu

Elektrody miseczkowe należy przykleić do skóry głowy przy pomocy kolodium lub pasty klejącej np. EC2+. Miseczki wypełnić przed klejeniem pastą przewodzącą – np. również EC2+ lub Ten20 albo po przyklejeniu żelem przewodzącym do EEG przy pomocy strzykawki z tępą igłą.

Elektrody grzybkowe umieszcza się na głowie przy pomocy siatki silikonowej. Elektrody te powinny być nasączone roztworem soli fizjologicznej, która zapewnia kontakt elektryczny skóry głowy z elektrodą.

Czepki – tak zwane automatyczne – umieszcza się na głowie a następnie gniazda elektrod wypełnia żelem przewodzącym. Do tego celu należy użyć strzykawki z tępą igłą. Jeśli jest to możliwe – struktura czepka jest typu siatka lub ma inne otwory należy przygotować skórę głowy pod elektrodami tak jak opisano powyżej. Jeśli nie to przed założeniem czepka należy wyczesać głowę szczotką – dotykając skóry głowy włosami szczotki.

Należy utrzymywać oporność elektrod poniżej 10 kOhm, lepiej poniżej 5 kOhm. Ważne jest utrzymywanie zbliżonych oporności wszystkich elektrod, dotyczy to także elektrody referencyjnej i uziemiającej.

W celu zachowania higieny należy stosować jak najwięcej akcesoriów jednorazowych a wielorazowe dezynfekować pomiędzy pacjentami

Zakończenie badania EEG

Po badaniu należy zdjąć elektrody, oczyścić skórę głowy z resztek żelu lub pasty. Kolodium odkleja się przy pomocy acetonu, pasty EC2+ i Ten20 zmywa się wodą.

Pacjentów w czasie wcześniejszego zapisywania na badanie należy poprosić o umycie głowy w przeddzień badania (nie w dniu badania!) jako elementu przygotowania do badania EEG.

Międzynarodowy Układ Elektrod EEG 10-20
Międzynarodowy Układ Elektrod EEG 10-20

PAGE TOP