Postery i wykłady

Postery i wykłady na temat EEG i padaczka

EEG – teoria i praktyka cz. 1

Materiały szkoleniowe dla technika EEG

Standardy aparatury – czego można oczekiwać po zakupie nowego aparatu EEG

Elektrofizjologiczne podstawy lokalizacji ogniska padaczkowego

Sen i jego deprywacja jako metody aktywacji zapisu EEG

Analizy ilościowe EEG – QEEG

Metody analizy zapisu EEG

Aparaty EEG – parametry i własności

Organizacja pracowni EEG

Technika i Metody Rejestracji EEG

The Comparison of Epileptic Focus Localization on the Basis of EEG Mapping of Interictal and Ictal Discharges in Frontal Lobe Epilepsy
P.Walerjan, J. Jędrzejczak
26th International Epilepsy Congress, Paris, 2005

Techniczne podstawy rejestracji i metody analizy zapisu EEG

Zastosowanie Technik Ilościowych EEG W Diagnostyce Ogniska Padaczkowego

Lokalizacja i lateralizacja ognisk padaczkowych u dzieci
Andrzej Kozik XIX Konferencja Naukowa na temat Padaczki, Polskie Towarzystwo Epileptologii, 19-21 V 2005, Warszawa

Analiza chaotyczności sygnałów EEG dla potrzeb wspomagania diagnostyki epilepsji
Bartosz Świderski, Andrzej Rysz, Stanisław Osowski
XIX Konferencja Naukowa na temat Padaczki, Polskie Towarzystwo Epileptologii, 19-21 V 2005, Warszawa

Leczenie padaczki lekoopornej – podstawy racjonalnej politerapii
Ewa Nagańska

Zasady leczenia nowo rozpoznanej padaczki
Ewa Nagańska

Padaczka lekooporna – postępowanie
Joanna Jędrzejczak

Leczenie padaczki – specyficzne grupy pacjentów
Joanna Jędrzejczak

Genetyka padaczek
Joanna Jędrzejczak 

EEG – metody lokalizacji ognisk padaczkowych

EEG – podstawy analiz automatycznych i mapowania

Postępy w zakresie rejestracji i analizy zapisu EEG – II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Elektroencefalografii PTNK 15.12.2005 r.

Analizy EEG – XXIII Konferencja PTNK 19.11.2004

EEG – Analizy widmowe 2004

EEG – lokalizacja 2D i 3D 2004

EEG – Konstrukcja i wlaściwości aparatów 2004

Cyfrowe metody analizy EEG – mapowanie topograficzne 2004

The application of 3D EEG/MRI epileptic focus localization in 20 year old girl with bilateral ictal and interictal discharges
P.Walerjan, J. Jędrzejczak, A. Rysz, A. Marchel, B. Zwolińska-Majkowska
6th European Congress on Epileptology, Vienna, 30 May – 3 June 2004

Porównanie lokalizacji ogniska wyładowań padaczkowych na podstawie analizy wyładowań śród- i międzynapadowych metodą mapowania EEG w przypadkach padaczki pochodzenia skroniowego.

Porównanie lokalizacji ogniska wyładowań padaczkowych na podstawie analizy wyładowań śród- i międzynapadowych metodą mapowania EEG w przypadkach padaczki pochodzenia skroniowego. Doniesienie wstępne.
P.Walerjan, J. Jędrzejczak
XVIII Konferencja Naukowa na temat Padaczki, Polskie Towarzystwo Epileptologii, 20-22 V 2004, Warszawa

PAGE TOP