EEG Charakterystyka

EEG charakteryzuje się bardzo niską amplitudą rejestrowanego zapisu. Typowe zapisy nie przekraczają ok. 100 µV. Najwyższe wartości napięcia EEG, rejestrowane w czasie napadów padaczkowych mają zwykle kilkaset mikrowoltów. W porównaniu z dobrze znanym sygnałem EKG jest to więc badanie o amplitudzie sygnału dziesiątki razy mniejszej.
Można również podać charakterystyczny dla EEG zakres częstotliwości, dla rutynowo rejestrowanych zapisów jest to przedział od 1 Hz do kilkudziesięciu Hz. W zapisie EEG człowieka wyróżnia się kilka rytmów, dla których jednym z parametrów charakterystycznych jest właśnie częstotliwość. I tak rytm delta zawiera się w granicach 1 – 4 Hz, theta 4 – 8 Hz, alfa 8 – 13 Hz i beta powyżej 13 Hz. Rytmy te występują u ludzi w różnych warunkach i w różnym wieku.
Inną cechą charakterystyczną EEG jest oporność elektrod rejestrujących. Dla dobrych zapisów powinna ona być utrzymywana poniżej 5 kOhm.

PAGE TOP