Cyfrowe zapisy EEG

Rejestracja zapisu przez cyfrowy aparat EEG jest wolna praktycznie od wszystkich wymienionych wcześniej ograniczeń. Zapisy mogą być przeglądane z dowolnie zmienianymi (po wykonaniu badania!) montażami, wzmocnieniami, podstawą czasu (czyli szybkością przesuwu papieru), filtracjami. Pomiary wykonywane są przez komputer z dużą dokładnością, a sam wynik badania nabiera cech obiektywizmu i łatwej sprawdzalności. W postaci papierowej drukowane są jedynie wybrane, charakterystyczne fragmenty badania, samo badanie archiwizowane jest w postaci cyfrowej, co oszczędza zarówno czas i miejsce, jak i zmniejsza koszty.

W efekcie posiadania badania EEG w postaci cyfrowej w komputerze możliwe jest wykonywanie, niedostępnych wcześniej, nowych analiz, obliczanie nowych parametrów oraz wizualizacja danych nowymi metodami. Jednakże, użycie tego typu nowych narzędzi wiąże się z koniecznością rozwiązania nowych problemów, często nie do końca uświadamianych sobie przez użytkownika. Należą do nich, między innymi, lokalizacja elektrody odniesienia, wybór ilości elektrod, wybór metod mapowania, wybór analizowanych parametrów, czy choćby wybór właściwego odcinka EEG, który zostanie poddany analizie.

PAGE TOP