Elektroencefalografia – standardy aparatury

Wymagania dla aparatów EEG

Rozwój i różnorodność oferowanych przez różnych producentów komputerowych aparatów EEG wymusił działania zmierzające do ich standaryzacji. W związku z tym opracowano, zaakceptowane na arenie międzynarodowej, minimalne wymagania, które powinien spełniać komputerowy aparat EEG. Poniżej wypunktowano podstawowe wymagania, należy jednak podkreślić, że zostały one opracowane w 1998 roku, obecnie poglądy na wartości części parametrów uległy zmianie:

 • Rejestracja informacji o pacjencie:
  • Dane osobowe
  • Identyfikatory stosowane w pracowni/na oddziale
  • Leczenie stosowane w chwili badania
  • Stan pacjenta w chwili badania
 • Dokumentacja rejestracji
  • Zapis kalibracji – sygnał prostokątny 100 µV, okres 1 ÷ 2 s.
  • Zapis uwag i zdarzeń w trakcie badania
  • Zapis znaczników fotostymulacji
  • Zapis czasu, parametrów technicznych
 • Rejestracja
  • 24 ÷ 32 kanały EEG z polifizjografią
  • Częstotliwość próbkowania min. 200 Hz, zalecana jako wielokrotność 50 lub 64
  • Filtr antyaliasingowy 70 Hz 12 dB/oktawę przy rejestracji 200 Hz
  • Filtr górnoprzepustowy 0,16 Hz
  • Filtr zaporowy typu „notch” 50 Hz
  • Rozdzielczość przetwornika AC 12 bitów, dokładność odczytu EEG min. 0,5 µV
  • Oporność elektrod poniżej 5 kOhm
  • Oporność wejściowa wzmacniaczy powyżej 100MOhm
  • Przesłuch między kanałami poniżej 40 dB tzn. poniżej 1%
  • CMRR co najmniej 110 dB
  • Szumy wejściowe poniżej 1,5 µV p-p i 0,5 µV RMS w zakresie częstotliwości 0,5 ÷ 100 Hz
 • Nośniki zapisu
  • Cyfrowe nośniki magnetyczne
  • Cyfrowe nośniki optyczne
  • Należy zwracać uwagę na żywotność nośników i wykonywanie ich kopii
 • Przeglądanie zapisów
  • Możliwość wyświetlania zapisów zarówno na monitorze jak i wydruku na drukarce
  • Możliwość użycia wzmocnień i podstaw czasu zbliżonych do używanych we wcześniejszych zapisach na papierze
  • Możliwość stosowania standardowych, wcześniej stosowanych montaży
  • Skalowanie ekranu w poziomie do wartości 30 mm/s (przy użyciu co najmniej 120 px/s)
  • Inne wartości skalowania różniące się o krotność 2, np. 7,5, 15, 60 mm/s
  • W pionie odległość między kanałami co najmniej 10 mm, co najmniej 4 px/mm
  • Na ekranie musi być oznaczone skalowanie
  • Zastosowanie filtrów cyfrowych dolnoprzepustowych 15, 30, 70 Hz
  • Zastosowanie filtrów cyfrowych górnoprzepustowych 0.5, 1.0, 2.0, 5.0 Hz, wartości parametrów filtrów wyrażane w Hz
  • Wyświetlanie parametrów technicznych, montaży, czasu, zdarzeń, zapisanych uwag
  • Wydruk co najmniej 300 dpi
 • Wymiana danych EEG
  • Możliwość przesyłania danych
  • Możliwość zapisu danych w jednym ze standardowych formatów wymiany danych
  • Publiczny dostęp do formatu zapisu danych EEG, dane nie są własnością producenta aparatu
PAGE TOP